Uitnodiging aan arbiters voor nascholingscursus

Uitnodiging arbiters voor een nascholingcursus…
Aan: Secretarissen van de verenigingen

Tijdens ALV is door de verenigingen gevraagd om de succesvolle nascholingscursus voor arbiters te continueren. De training is bedoeld voor CLA, CLB en WL. De arbitrages worden afgestemd op het opleidingsniveau van de opleiding.

Namens het Districtsbestuur nodig ik alle arbiters (CLA, CLB en wedstrijdleiders) van ons district uit deel te nemen aan deze gratis cursus die zal worden gegeven op een drietal zaterdagochtenden

De cursus wordt gegeven door Sjoerd van der Schuit, een gediplomeerd bondsarbiter. Het is gebleken dat live-arbitrages voor deze nascholing het meest effectief zijn qua leerervaring. Dit betekent dat per sessie maximaal 16 tot 20 personen deel kunnen nemen zodat er voor iedere deelnemer voldoende oefening is, en er ruimte is voor discussie.

De zaken die tenminste aan de orde zullen komen zijn:
  • Onvoldoende bod
  • Bod voor de beurt
  • Wegwijs in het spelregelboekje
  • Vragen van deelnemers
De vraag aan U is om in uw vereniging te inventariseren welke CLA, CLB, WL of TCL interesse heeft om deel te nemen. U als secretaris heeft het beste overzicht over het kader in de vereniging.

Bij de opgave kunnen de arbiters ook aangeven welke (extra) onderwerpen zij graag behandeld willen zien.

De sessies worden gehouden in Helden en in Venray op zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur.
De data zijn:
  • 31 oktober Helden Kerkeböske
  • 28 november Venray Witte Hoeve
  • 19 december Helden Kerkeböske
De deelname is gratis voor alle leden van verenigingen aangesloten bij het district,
voor niet leden wordt een eigenbijdrage van €20 gevraagd. Alle consumpties zijn voor eigen rekening.

U kunt als secretaris de deelnemers opgeven per e-mail, rechtstreeks aan Dhr. Sjoerd van
der Schuit (
Mail aan Sjoerd van der Schuit), voor een van de sessies onder vermelding van
  • Naam, bondsnummer, lid van vereniging (of u CLA, CLB of wedstrijdleider bent)
  • Voorkeur voor datum en plaats
  • Verdere onderwerpen die u graag behandeld wilt zien.
Uw reactie dient uiterlijk Woensdag 30 September binnen te zijn.

Met vriendelijke groeten

Namens het district:
Rob Jetten (TECO)
Mail aan Rob Jetten