Inschrijving districtsdag gesloten

Wegens overweldigende belangstelling

60-jarig jubileum District N & M Limburg
en Districtsdag 2013De inschrijving voor de districtsdag 2013 is gesloten, indien er nu nog aanmeldingen binnen komen worden deze op een wachtlijst geplaatst. (veranderingen van al opgegeven paren is wel mogelijk). Op het moment van de sluiting van de inschrijving waren er 162 paren aangemeld door 22 verenigingen.

Uitleg districtsdag 2013

Op
zondag 24 februari a.s. zullen we tijdens onze districtsdag ook ons 60-jarig jubileum vieren.
Dit doen we in:
Heldens Dorpscentrum - Het Kerkeböske. Aan de Koeberg 3 5988 NE Helden Tel.077-3073969

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 09:30 Zaal open
  • 10:15 Sluiting inschrijving, deelnemers moeten uiterlijk 10.15 u aanwezig zijn
  • 10:30 Aanvang eerste zitting, 7 rondes van 3 gedupliceerde spellen
  • 13:30 Lunch
  • 14:30 Aanvang tweede zitting, 7 rondes van 3 gedupliceerde spellen
  • 17:30 Einde tweede zitting, waarna om ca. 18:00 uur uitslag en prijsuitreiking
De indeling van de groepen geschiedt op sterkte, zodat deelnemers zoveel mogelijk spelen in groepen van gelijke sterkte. Afhankelijk van de deelname worden de paren ingedeeld in een Hoofdklasse, 1e klasse, 2e klasse en 3e klasse groep.

In de tweede zitting speelt u weer binnen uw eigen groep tegen andere paren. Het streven is erop gericht , dat u zo min mogelijk tegen paren van uw eigen club speelt. De uitslag-berekening is topintegraal per groep, waarbij het eindresultaat van een paar bestaat uit de som van de scores van beide zittingen.

Per groep zal een gelijk bedrag aan prijzen in natura worden uitgekeerd. De kans op een prijs is dus voor iedereen gelijk, ongeacht de groep waarin wordt gespeeld.

Naast de prijzen in de verschillende groepen wordt gespeeld voor de
Districtstrofee. Clubs die met minimaal 4 paren deelnemen dingen mee naar deze fraaie prijs. De vier hoogste scores na twee zittingen van de paren van één club, tellen mee voor de districtstrofee, onafhankelijk van de groep waarin deze scores zijn behaald. Bovendien is aan de districtstrofee een geldprijs van € 100,- verbonden. Meesterpunten worden verstrekt volgens de geldende schaal van de NBB.

In verband met het 60 jarig jubileum is deze dag gratis (m.u.v. consumpties). Alleen leden van de bij het district aangesloten verenigingen kunnen deelnemen.

Wij hopen dat u in uw club, de nodige aandacht zult geven aan deze Districtsdag, zodat weer een groot aantal leden op deze dag aanwezig zullen zijn om samen gezellig te bridgen en sociale contacten te leggen dan wel te hernieuwen.

Namens het Districtsbestuur,
Arn van Cruchten (secretaris)