Succesvolle nascholings-sessies (vervolg)

De arbiter nascholing-sessies zijn voltooid
In de recente weken/maanden hebben de laatste nascholingscursussen voor arbiters plaatsgevonden. De cursussen, zoals al in de ALV van mei aangekondigd, zijn bedoeld voor het technisch kader van het district Noord en Midden Limburg. In het totaal hebben er, in een 5-tal cursussen, 72 kaderleden deelgenomen waarmee gesteld kan worden dat de cursussen een succes waren. Ook geeft het aan dat er een behoefte is onder kaderleden om op regelmatige basis bijgeschoold te kunnen worden met betrekking tot reglementen, arbitrages en het toepassen van de diverse wedstrijdregels.

Alle 5 de cursussen hadden een duur van ca. 3 ½ uur en zijn gehouden, in respectievelijk Helden, Venray en Heijen. Het totaal aantal deelnemers vertegenwoordigde ca. 30% van het totale kader in het district.

Het bestuur wil de docent, Sjoerd van der Schuit en mede initiatiefnemer, namens het district, DKL Bauke Schoustra, bedanken voor de inzet en de succesvolle cursusdagen.
 
Het is zeker niet uitgesloten dat er in de toekomst een vervolg komt op deze cursussen. Het bestuur gaat met beide initiatiefnemers hierover in beraad. Ook de terugkoppeling van de deelnemers nemen wij mee in de overweging om er mee verder te gaan.

Foto’s kunt u
hier bekijken