Uitnodiging Nascholingcursus Arbiters

Uitnodiging arbiters voor een nascholing cusrus
Aan: CLA, CLB, TCL en WL

Tijdens ALV is voorgesteld een nascholing cursus voor arbiters te organiseren.

Namens het Districtsbestuur nodig ik alle arbiters (CLA, CLB en wedstrijdleiders) van ons district uit deel te nemen aan deze cursus die zal worden gegeven op een zaterdagochtend in een sessie van 2,5 tot 3 uur.

De cursus wordt gegeven door Sjoerd van der Schuit, een gediplomeerd bondsarbiter.
Sjoerd is van menig dat live-arbitrages voor deze nascholing het meest effectief zullen zijn wat betreft het leermoment. Dit betekent dat per sessie maximaal 12 tot 15 personen deel kunnen nemen zodat er voor iedere deelnemer voldoende oefening is, en er ruimte is voor discussie.

De zaken die tenminste aan de orde zullen komen zijn:
- Code of practice
- Onvoldoende bod
- Bod voor de beurt
- Bieden na een denkpauze

Bij de opgave kunt u aangeven welke onderwerpen u behandeld wilt zien.

De sessies worden gehouden in Helden en in Boxmeer of Venray op zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur. De voorlopige data zijn:
22 en 29 september
20 en 27 oktober

De deelname is gratis voor alle leden van verenigingen aangesloten bij het district, voor niet leden wordt een eigenbijdrage van €20 gevraagd, consumpties zijn voor eigen rekening.

U kunt zich opgeven per e-mail, via onderstaand e-mal adres, voor een van de sessies onder vermelding van
- Naam, bondsnummer, lid van vereniging (of u CLA, CLB of wedstrijdleider bent)
- Voorkeur voor datum en plaats
- Verdere onderwerpen die u graag behandeld wilt zien.

Uw reactie dient uiterlijk vrijdag 31 augustus binnen zijn.

Met vriendelijke groeten

DKL
Bauke Schoustra
Ptr. Verhaagstraat 1
5941 BH Velden
077-4722175
bauke.schoustra@hccnet.nl