Uw bridgedrive in dagblad "De Limburger"?

Wilt u, uw bridgedrive teruglezen in de krant?
Indien u een van verslag een toernooi of bridgedrive georganiseerd door uw vereniging ook eens wilt terug lezen in dagblad „De Limburger” dan is dat mogelijk. De heer W. Gielkens ontvangt graag van u een verslag/verhaal van het gebeuren met een aantal, minimaal 2 maar liever meer, spellen van uw drive of toernooi. (bij de spellen uiteraard een biedverloop, het afspel en het resultaat) Er is dan een mogelijkheid dat dit als een artikel geplaatst wordt in de krant.

U kunt uw verslag per e-mail sturen naar:
Mail W. Gielkens

Uiteraard daagt het districtsbestuur u uit om zoveel mogelijk verslagen van alle drive en toernooien uit ons district terug te vinden als artikel in de krant. Dus doe u best en schrijf eens een artikel en mail het naar de heer W. Gielkens en wie weet…