Toevoeging website n.a.v. ALV

Toevoeging aan menu: "Verslagen-Documenten"
Beste Bridge Vrienden,

N.a.v. van de ALV gehouden 12-4-2014 is er op wens van de clubs op de webpagina een menu-item toegevoegd nl. "Verslagen-Documenten"

Via dit menu-item kunt u de verslagen van ALV's, jaarlijkse TeCo vergadering, Jaarverslag DKL, de district-jaarboeken, financiële jaarverslagen en het beleidsplan vinden.

Via het menu-item "TeCo" kunt uw bij "informatie documenten" overige documenten vinden die uitleg geven over het een en ander m.b.t. de bridge sport en technische bridge zaken. Ook vindt u hier de jaarkalenders.

Via het menu-item "opheldering" vindt u documenten die over diverse zaken m.b.t. het bridge spel opheldering geven. Ook vindt u hier een overzicht van de voordelen van een lidmaatschap bij de NBB.

(nog niet alle documenten zijn op dit moment beschikbaar)

Met vriendelijke groet,
Paul Gerits.