Uitnodiging TeCovergadering 2015

Club vertegenwoordigers van technisch kader worden hierbij....
Aan de contactpersonen, de secretarissen, Districtsbestuur ter kennisname

Peel en Maas, 02-03-2015

Dames en Heren,

Hierbij nodigen wij een (max. twee) vertegenwoordig(st)er van het technisch kader van uw vereniging uit om de technische zaken in het district te evalueren en de zaken voor het komende jaar te bespreken. In deze vergadering worden meningen uitgewisseld en achtergrondinformatie gegeven om tijdens de districtsvergadering sneller besluiten te kunnen nemen m.b.t. technische zaken. Alle voorstellen voortkomend uit deze TeCo vergadering zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de clubs in de aanstaande ALV d.d. 18-04-2015.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 28 maart aanstaande. De aanvang is 10.00 uur in Kerkeböske, Aan de Koeberg 3, Helden.

Uw aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld, ook als uw vereniging niet deel heeft genomen aan de districtsactiviteiten. Mocht uw vereniging niet in staat zijn een vertegenwoordig(st)er af te vaardigen, willen we U vragen om zich aub voor 25 maart 2014 af te melden. Dit kan per e-mail, telefoon of brief.

De agenda luidt:

1. Opening door de voorzitter P. Gerits
2. Toevoegingen aan de agenda
3. Mededelingen
4. Doornemen verslag vorige vergadering (bijgevoegd)
5. Afloop/Evaluatie viertallencompetitie seizoen 2014-15
6. Afloop/Evaluatie parencompetitie seizoen 2014-15
7. Afloop/Evaluatie Knock-out beker seizoen 2014-15
8. Evaluatie districtsdag
9. Voorstel /Open-paren / Viertallen seizoen 2015-2016
10. Bespreking wedstrijdkalender (bijgevoegd)
11. Dupliceer service
12. Website district
13. Rondvraag
14. Sluiting

Het is de bedoeling dat de vergadering rond 12.00 beëindigd is.

Met vriendelijke groet,

P. Gerits, voorztitter TeCo.
Bauke Schoustra, DKL.