Wijziging in districtsbestuur

nieuw bestuurslid gekozen tijdens ALV...
Beste Bridge Vrienden,

Tijdens de gisteren, 18-4-2015, gehouden algemene ledenvergadering is het bestuurslid dhr. P Gerits tussentijds afgetreden. Dhr. Gerits heeft dit besluit genomen i.v.m. zijn dagelijkse werkzaamheden waardoor hij niet meer voldoende tijd kan besteden aan zijn bestuurlijke activiteiten voor het district. Dhr. Gerits was sinds 2003 lid van het districtsbestuur en heeft alle jaren met veel plezier zijn werkzaamheden voor het district verricht. Het districtsbestuur heeft dhr. Gerits passend bedankt voor zijn bewezen diensten van de afgelopen jaren.

Als opvolger voor dhr. Gerits is in de algemene leden vergadering dhr. R. Jetten voorgedragen. Dhr. Jetten is per acclamatie door de vergadering aangenomen als nieuw bestuurslid. Dhr. Jetten zal de technische de bestuurstaken van dhr. Gerits per onmiddellijk overnemen.

Namens het bestuur,
Arn v. Cruchten
Penningmeester