Geslaagden CLA cursus

het districtsbestuur feliciteert....
Beste Bridge Vrienden,

11 april jongstleden heeft het CLA examen plaatsgevonden als afsluiting van de CLA cursus seizoen 2014-15. Ook vanuit ons district waren er diverse kandidaten voor het examen. Onderstaan de lijst met de geslaagden, het districtsbestuur feliciteert alle geslaagden met het behalen van het CLA diploma.

Pasted Graphic 200

Het districtsbestuur bedankt ook kaderlid Han de haas voor het verzorgen van deze cursus namens de NBB.

Met vriendelijke groet,
Het districtsbestuur.