Uitnodiging Districtsdag 2014

Let op: opgeven kan alleen via uw club

Districtsdag 2014 District N & M Limburg

Op
zondag 23 februari a.s. zullen we onze districtsdag houden.

Dit doen we in:
Heldens Dorpscentrum Het Kerkeböske.
Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden, Tel.077-3073969


Het programma ziet er als volgt uit:
09:30 - Zaal open
10:15 - Sluiting inschrijving,
DEELNEMERS MOETEN UITERLIJK 10.15 u AANWEZIG ZIJN
10:30 - Aanvang eerste zitting, 7 rondes van 3 gedupliceerde spellen
13:30 - Lunch
14:30 - Aanvang tweede zitting, 7 rondes van 3 gedupliceerde spellen.
17:30 - Einde tweede zitting, waarna om ca. 18:00 uur uitslag en prijsuitreiking.

Er wordt gespeeld in groepen van gelijke sterkte. In de tweede zitting speelt u weer binnen uw eigen groep tegen (zoveel mogelijk) andere paren. Er zal erop worden gelet, dat u zo min mogelijk tegen paren van uw eigen club speelt. De uitslagberekening is topintegraal, waarbij het eindresultaat van een paar bestaat uit de som van de scores van beide zittingen.

In iedere groep zijn een aantal prijzen (in natura) te winnen. (aantal prijzen afhankelijk van aantal deelnemers maar minimaal de eerste 5 plaatsen van iedere groep)

Naast de prijzen in de verschillende groepen wordt gespeeld voor de DISTRICTSTROFEE. Clubs welke met minimaal 4 paren deelnemen dingen mee naar deze fraaie prijs. De vier hoogste scores na twee zittingen van de paren van één club, tellen mee voor de districtstrofee, onafhankelijk van de groep waarin deze scores zijn behaald. Bovendien is aan de districtstrofee een geldprijs van € 100,- verbonden.

Meesterpunten worden verstrekt volgens de geldende schaal van de NBB.

Inschrijving:
De kosten van deze dag zijn € 25,00 per paar (inclusief lunch) en uitsluitend toegankelijk voor leden van ons district.

Wij verzoeken u als club in te schrijven door het separaat bijgevoegde Excel formulier (
link naar excel-formulier) vòòr 17 februari a.s. te sturen naar e-mailadres: bridge-nmlimburg@bridge-nmlimburg.nl.

Wij hopen dat u, in uw club, de nodige aandacht zult geven aan deze Districtsdag, zodat weer een groot aantal leden op deze dag aanwezig zullen zijn om samen gezellig te bridgen en sociale contacten te leggen dan wel te hernieuwen.

Namens het Districtsbestuur,
Arn van Cruchten (secretaris)