Uitnodiging TeCo vergadering

Uitnodiging verenigingen TeCo veragdering 7 april
Aan de contactpersonen, de secretarissen, Districtsbestuur ter kennisname
 
Peel en Maas, 22-03-2012

Dames en Heren,
 
Hierbij nodigen wij een vertegenwoordig(st)er van uw vereniging uit om de technische zaken in het district te evalueren en de zaken voor het komende jaar te bespreken. In deze vergadering worden meningen uitgewisseld en achtergrondinformatie gegeven om tijdens de districtsvergadering sneller besluiten te kunnen nemen m.b.t. technische zaken.
 
De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 7 april aanstaande. De aanvang is 10.00 uur in Turfhoeve, Middenpeelweg 1, 5975 MZ Sevenum, Telefoon: +31 (0)77-4677500. (aan de A67 afslag Helden)
 
Het wordt op prijs gesteld, dat u zich voor 6 april afmeldt als uw vereniging niet in staat is een vertegenwoordig(st)er af te vaardigen,. Dit kan per e-mail, telefoon of brief.
 
De agenda luidt:
1. Opening door de voorzitter P.Gerits, voorzitter TeCo
2. Toevoegingen aan de agenda
3. Mededelingen van de voorzitter en de DKL
4. Doornemen verslag vorige vergadering (bijgevoegd)
5. Afloop viertallencompetitie
6. Afloop parencompetitie
7. Voortgang Knock out beker
8. Organisatie districtsdag
9. Regeling Viertallen seizoen 2012-2013
10. Bespreking wedstrijdkalender (bijgevoegd)
11. Nieuwe website district
12. Rondvraag
13. Sluiting.

Het is de bedoeling dat de vergadering rond 12.00 beëindigd is.
 
Met vriendelijke groet,

P.Gerits, voorztitter TeCo.
Bauke Schoustra, DKL.