Uitnodiging najaarsvergadering

Uitnodiging Najaars ALV voor aangesloten verenigingen 17-11
Hierbij nodigen wij u uit voor de Najaars Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op zaterdag 17 november a.s. in De Turfhoeve te Sevenum.(Midden Peelweg 1 5975 MZ)
Aanvang 10.00 uur.


Agenda

1. Opening.
2. Nieuwsrondje langs de clubs.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Notulen van de voorjaarsvergadering dd. 21 april 2012.( staat op website)
5. Mededelingen van de TECO-voorzitter.
6. Ervaringen nascholing CLA/B ‘s. (Sjoerd v/d Schuit)
7. Districtscompetities. DKL
8. Investeringen materialen en apparatuur.
9. Districtsdag, tevens viering 60-jarig jubileum 24 februari 2013 te Helden.
10. Bondscongres dd 3 november 2012.(verslag, terugkoppeling)
11. Rondvraag
12. Sluiting.

Wij hopen van alle clubs een afvaardiging te mogen begroeten.
Graag afmelden bij de secretaris.


Namens het bestuur,
A. van Cruchten
(secretaris)