Protestformulier op site (elektronisch)

U kunt vanaf heden een protest ook elektronisch indienen
Beste Bridge Vrienden,

Indien u in een district-competitie of club-competitie na een arbitrale beslissing in beroep wilt gaan tegen deze beslissing kan dat door middel van een protest waarbij u een protest formulier dient in te vullen. Het invullen van dit protestformulier kan op schrift na afloop van een wedstrijd of nu ook elektronisch via de website.

De link naar het elektronische formulier:
protestformulier

De link naar het “papieren” protestformulier (download):
protestformulier

Denkt u er aan dat bij het indienen van een protest bij de technische commissie van het district er een protest geld (€50,00) dient te worden betaald als borg en dat de uitspraak bepaald of het geld al dan niet geretourneerd word. (over te maken op rek.nr. 1097.87.633 t.n.v. District Noord en Midden Limburg.

Bij de behandeling van een protest zal tevens, volgens de nieuwe regels van de NBB, de beslissing van de arbiter en de wijze waarop de arbiter de arbitrage heeft behandeld sterk meewegen. (zeker indien de “code of practice” goed is toegepast)

De link naar de “Code of Practice” van de NBB:
Code of Practice