Geslaagden CLB cursus

het districtsbestuur feliciteert....
Beste Bridge Vrienden,

9 mei jongstleden heeft het CLB examen plaatsgevonden als afsluiting van de CLB cursus seizoen 2014-15. Ook vanuit ons district waren er diverse kandidaten voor het examen. Onderstaan de lijst met de geslaagden, het districtsbestuur feliciteert alle geslaagden met het behalen van het CLB diploma.

Pasted Graphic

Het districtsbestuur bedankt ook kaderlid Rob Jetten voor het verzorgen van deze cursus namens de NBB.

Met vriendelijke groet,
Het districtsbestuur.