Afscheid Lotty Tonn na 33 jaar

33 jaar toegewijd als arbiter en competitieleider…
Beste Bridge Vrienden,

Lotty Tonn heeft, na 33 jaar hartstochtelijke inzet voor het bridge, afscheid genomen van het district Noord en Midden Limburg.

Lotty behaalde haar wedstrijdleiderdiploma in 1982. Ze heeft zich vanaf 1983, met een kleine onderbreking, voor het district ingezet. In eerste instantie als regioleider Noord. Van
1986 - 1992 was ze DKL als opvolgster van Jan Váhl. Na 1992 blijft zij regioleider Noord tot in 2016.
In de jaren ‘80 is zij een belangrijk aanspreekpunt voor de leiding van vele nieuwe clubs zonder behoorlijke wedstrijdleiding.

Zij was competitieleider van diverse districtscompetities en de initiator van de damesparencompetitie in ons district. Lotty heeft deze georganiseerd en geleid tot op de dag van vandaag. Lotty heeft al die jaren een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en promotie van bridge in het district en daarbuiten.

Samen met Louis Dekkers is ze menigmaal als trouble shooter opgetreden bij verenigingen in het district, waarbij er meestal wrijvingen waren tussen bestuur en TC. Altijd werd er een aanvaardbare oplossing aangedragen. Lotty is voor haar vele goede werk in 1998 benoemd tot lid van verdienste van het district. Ze was een stille kracht, trad niet op de voorgrond, maar was een stuwende kracht achter vele zaken.

Het bestuur van het district is Lotty zeer erkentelijk voor haar bijdragen. Het bestuur heeft op passende wijze afscheid genomen van Lotty en haar in het zonnetje gezet tijdens de bestuursvergadering van 15 april 2016.

Lotty bedankt!

Gerard van de Ven
voorzitter district Noord en Midden Limburg

Bedankt Lotty Tonn voor al haar verdiensten voor het bridge in het district
image1