Uitnodiging Districtsdag 2015

Uitnodiging aan alle verenigingen deel te nemen aan...
De Districtsdag 2015 District N & M Limburg

Op ZONDAG 1 maart a.s. wordt onze jaarlijkse districtsdag gehouden. Wij hopen dat u in uw club, de nodige aandacht zult geven aan deze Districtsdag, zodat weer een groot aantal leden op deze dag aanwezig zullen zijn om samen gezellig te bridgen en sociale contacten te leggen dan wel te hernieuwen.

Locatie:
Heldens Dorpscentrum Het Kerkeböske.
Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden Tel.077-3073969

Kosten:
De deelname is uitsluitend toegankelijk voor leden van ons district. De kosten van deze dag zijn € 25,00 per paar (inclusief lunch) De betaling vindt plaats bij binnenkomst in de zaal.

Het programma ziet er als volgt uit:
  • 09:30 Zaal open
  • 10:15 Sluiting inschrijving, DEELNEMERS MOETEN UITERLIJK 10.15 u AANWEZIG ZIJN
  • 10:30 Aanvang eerste zitting, 7 rondes van 3 gedupliceerde spellen
  • 13:30 Lunch
  • 14:30 Aanvang tweede zitting, 7 rondes van 3 gedupliceerde spellen
  • 17:30 Einde tweede zitting, waarna om ca. 18:00 uur uitslag en prijsuitreiking
Inschrijving:
De opgave van de deelnemende paren kan uitsluitend worden gedaan door de clubsecretaris en/of de contactpersoon met het excel-bestand dat u hier kunt
DOWNLOADEN (of u gebruikt het bestand dat naar uw clubsecretaris is verstuurd per e-mail). De opgave moet worden gezonden naar Bauke Schoustra bauke.schoustra@hccnet.nl en moet uiterlijk binnen zijn op maandag 23 februari a.s..

Er kunnen per speelniveau maximaal 42 paren deelnemen. De inschrijving is vol bij 168 paren. Wees er daarom op tijd bij met uw inschrijvingen. (inschrijven kan alleen via uw club)

Sterkte indeling:
De indeling gebeurt naar sterkte. Er zal worden gestreefd naar een indeling in 4 niveaus te weten Hoofdklasse, 1e klasse, 2e klasse en 3e klasse. Afhankelijk van het aantal deelnemende paren kunnen de hoofdklasse en 1e klasse worden samengevoegd. De clubfunctionaris van uw club die de opgave doorgeeft aan Bauke Schoustra dient er voor te zorgen dat de juiste speelsterkte per paar wordt doorgegeven.

Prijzen en meesterpunten
Afhankelijk van het aantal paren zijn er per klasse zijn er 4-6 prijzen in natura.
Meesterpunten worden verstrekt volgens de geldende schaal van de NBB.

Districtstrofee
Naast de prijzen in de verschillende groepen wordt gespeeld voor de DISTRICTSTROFEE. Clubs die met minimaal 4 paren deelnemen dingen mee naar deze fraaie prijs. De vier hoogste scores na twee zittingen van de paren van één club, tellen mee voor de districtstrofee, onafhankelijk van de groep waarin deze scores zijn behaald. Aan de districtstrofee is een geldprijs van € 100,- verbonden.

Namens het Districtsbestuur,
Arn van Cruchten (secretaris)