Koninklijke onderscheidingen in district

districtsleden krijgen lintje…..
Beste Bridge Vrienden,

Voor zover bekend hebben we binnen ons district 2 leden die een koninklijke onderscheiding hebben gekregen.

Mevrouw Jeanny Thijssen is tijdens een feestelijke bijeenkomst op Kasteel Daelenbroeck onderscheiden omdat ze onder andere 25 jaar lid is van het bestuur van BC Melick. En ze is nog steeds actief als secretaris en lid van de technische commissie.

Pasted Graphic

De heer Frans Maas is in Chateau de Holtmühle onderscheiden omdat hij , naast een aantal andere functies, voorzitter is van BC Reuver. Daarnaast is hij nog actief binnen Scopias, het IVN, de Heemkundige Kring Tegelen en de projectgroep Historie Kleiwaren industrie.

Pasted Graphic 1

Met vriendelijke groet,
Districtsbestuur.