Nieuwe Spelregels informatie

workshop technischkader nieuwe spelregels…..
Beste Bridge Vrienden,

Per 1 september worden de nieuwe spelregels van kracht. Deze zijn door de Wereld Bridge Federatie vastgesteld en in augustus wordt een nieuw spelregelboekje door de NBB uitgebracht. Hierover heeft u al kunnen lezen op de website van de NBB, in Wekowijzer 138 en binnenkort zal dit ook in het bridgeblad worden behandeld.

Aan de vertaling vanuit de engelse tekst heeft Sjoerd van der Schuit meegewerkt. Hij is ook bereid om jullie over de inhoudelijke veranderingen uitleg te geven.

Daartoe heeft het District Noord en Midden Limburg voor het technisch kader een voorlichtings- en training sessie georganiseerd.

Dit gaat gebeuren: Zaterdag 19 augustus, in het Kerkeböske in Helden.

Het programma is als volgt:
10.00 Welkom.
10.10 Stapsgewijs door de reglementen en de wijzigingen waar van toepassing
11.15 Pauze
11.30 Vervolg uitleg.
12.30 Lunch en ombouwen zaal
13.30 Praktische oefeningen
15.00 Einde.

Wilt u weten wat er gaat veranderen en bovendien ook nog oefenen meld u dan aan voor deze dag. De training staat open voor al uw technisch kader: Wedstrijdleider, Clubleider B, Clubleider A of Technisch Clubleider.

Er zijn geen inschrijfkosten aan verbonden, de lunch is voor rekening van het district. Echter voor een goede voorbereiding is van te voren inschrijven nodig. Dit kan via
email door opgave van uw naam en club bij Loek Veldman, email.

Met vriendelijke groet,

Loek Veldman
DKL Noord & Midden Limburg.