Heeft u een clubjubileum

Procedure clubjubileum…
Beste Bridge Vrienden,

Het districtsbestuur heeft voor de clubs aangesloten bij het district een nieuwe procedure vastgelegd m.b.t. een clubjubileum.

Procedure voor een clubjubileum.

Bij het jubileum van een van de bij het district aangesloten clubs zal namens het districtsbestuur een bestuursdelegatie van tenminste 2 personen een cadeau aanbieden en indien mogelijk een korte toespraak houden.

Onder clubjubileum verstaan we het 25, 40, 50 en 60 jarig bestaan van de bewuste club.(oprichtingsdatum) Het aangeboden cadeau heeft een waarde van resp. € 75, 100, 125 en 150. Hierbij geldt dat het districtsbestuur een officiële uitnodiging voor het jubileum ontvangt.

Met vriendelijke groet,
Arn van Cruchten
Secretaris