Uitnodiging Districtsdag 2016

Neemt uw vereniging weer deel aan de…..
Districtsdag 2016 District N & M Limburg

Op zondag 28 februari a.s. wordt onze jaarlijkse districtsdag gehouden. Wij hopen dat u in uw club, de nodige aandacht zult geven aan deze Districtsdag, zodat weer een groot aantal leden op deze dag aanwezig zullen zijn om samen gezellig te bridgen en sociale contacten te leggen dan wel te hernieuwen.

Locatie:
Heldens Dorpscentrum "Het Kerkeböske". Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden Tel.077-3073969

Kosten:
De deelname is uitsluitend toegankelijk voor leden van ons district. De kosten van deze dag zijn € 25,00 per paar (inclusief lunch) De betaling vindt plaats bij binnenkomst in de zaal.

Programma:
  • 09:30 - Zaal open, registratie deelnemers;
  • 10:15 - Deelnemers dienen uiterlijk 10:15 uur aanwezig te zijn;
  • 10:30 - Aanvang eerste zitting, 7 rondes van 3 gedupliceerde spellen;
  • 13:30 - Lunch;
  • 14:30 - Aanvang tweede zitting, 7 rondes van 3 gedupliceerde spellen;
  • 17:30 - Einde tweede zitting, waarna om ca. 18:00 uur uitslag en prijsuitreiking.
Inschrijving:
De opgave van de deelnemende paren kan uitsluitend worden gedaan door de clubsecretaris en/of de contactpersoon met het -
hier te vinden - Excel-bestand. De opgave moet worden gezonden naar Bauke Schoustra - stuur e-mail - en moet uiterlijk binnen zijn op maandag 22 februari a.s.

Sterkte indeling:
De indeling gebeurt naar sterkte. In principe zijn er 4 niveaus te weten Hoofdklasse, 1e klasse 2e klasse en 3e klasse. Afhankelijk van het aantal deelnemende paren kunnen de hoofdklasse en 1e klasse worden samengevoegd. Maximum per klasse is 42 paren. De clubfunctionaris geeft de juiste speelsterkte door.

Prijzen en meesterpunten:
Afhankelijk van het aantal paren zijn er per klasse zijn er 4-6 prijzen in natura. Meesterpunten worden verstrekt volgens de geldende schaal van de NBB.

Districtstrofee:
Naast de prijzen in de verschillende groepen wordt gespeeld voor de
Districtstrofee. Clubs die met minimaal 4 paren deelnemen dingen mee naar deze fraaie prijs. De vier hoogste scores na twee zittingen van de paren van één club, tellen mee voor de districtstrofee, onafhankelijk van de groep waarin deze scores zijn behaald. Aan de districtstrofee is een geldprijs van € 100,- verbonden.

Namens het Districtsbestuur,
Arn van Cruchten (secretaris)