TeCo vergadering uitnodiging

agenda TeCo vergadering 15 april…..
Beste Bridge Vrienden,

Onderstaande de uitnodiging en agenda van de aanstaande jaarlijkse TeCo vergadering van het district.

Dames en Heren,
 
Hierbij nodigen wij een (max. twee) vertegenwoordig(st)er van het technisch kader van uw vereniging uit om de technische zaken in het district te evalueren en de zaken voor het komende jaar te bespreken. In deze vergadering worden meningen uitgewisseld en achtergrondinformatie gegeven om tijdens de districtsvergadering sneller besluiten te kunnen nemen m.b.t. technische zaken. Alle voorstellen voortkomend uit deze TeCo vergadering zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de clubs in de aanstaande ALV d.d. 6-05-2017.
 
De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 15 april aanstaande. De aanvang is 10.00 uur in Kerkeböske, Aan de Koeberg 3, Helden.
 
Uw aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld, ook als uw vereniging niet deel heeft genomen aan de district activiteiten. Mocht uw vereniging niet in staat zijn een vertegenwoordig(st)er af te vaardigen, willen we U vragen om zich a.u.b. voor 10 april 2017 af te melden. Dit kan per e-mail naar bridge-nmlimburg@bridge-nmlimburg.nl.
 
De agenda luidt:
 
1. Opening door de voorzitter R. Jetten, voorzitter TeCo
2. Toevoegingen aan de agenda vanuit de vergadering
3. Mededelingen van de voorzitter en de DKL
4. Doornemen verslag vorige vergadering (bijgevoegd)
5. Afloop (/ Evaluatie) viertallencompetitie
6. Afloop (/ Evaluatie) parencompetitie
7. Afloop (/ Evaluatie) Knock-out beker
8. Afloop (/ Evaluatie) districtsdag
9. Voorstel Open-paren / Viertallen seizoen 2017-2018
10. Bespreking wedstrijdkalender (bijgevoegd)
11. Beleidsplan; input competities
12. Nieuwe regeling gebruik bridgemates.
13. Website district
14. Rondvraag
15. Sluiting.
 
Het is de bedoeling dat de vergadering rond 12.00 beëindigd is.
 
Met vriendelijke groet,

R. Jetten, voorztitter TeCo.
Loek Veldman, DKL.