Uitnodiging Dirstictsopenparen competitie

Openparen-competitie 2015 HK en 1e klasse.
Beste Bridge Vrienden,

Hierbij wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de open paren competitie van het seizoen 2014-2015 van het district Noord en Midden Limburg.

2e, 3e en 4e klasse competitie
De 2e, 3e en 4e klasse competitie wordt gespeeld binnen de clubs zelf. Deze competitie mag ook eerder in het seizoen plaats vinden maar moet beëindigd zijn voor 1 april 2015. Het districtsbestuur (DB) nodigt bij dezen de bij de NBB aangesloten verenigingen van het district uit om een tweede en eventueel derde klasse competitie van minstens 120 spellen via een A-groep, B-groep en eventueel C-groep te realiseren. Paren uit de A-groep die degraderen naar de B-groep degraderen naar de derde klasse, paren die promoveren van de B-groep naar de A-groep promoveren naar de tweede klasse. (zo ook voor promotie en degradatie van B naar C groep) Aan deze competitie kunnen ook spelers deelnemen buiten mededinging die rechten hebben op een eerste klasse plaats of hoger. Toekenning van de meesterpunten gaat via het district (bij aanmelding van uw districtscompetitie bij het district).

Hoofdklasse en 1e klasse
Alle paren die zich aanmelden en geen recht hebben op een plaats in de Hoofdklasse worden automatisch geplaatst in de 1e klasse. Het aantal paren in de 1e klasse is gelimiteerd tot 36 paren, waarbij de paren die recht hebben op een 1e klasse plaats uiteraard voorrang krijgen. Ook dit bridgeseizoen wordt getracht de Open parencompetitie op 2 locaties te organiseren, in Heythuysen (District-zuid) en Boxmeer (District-noord). De minimum deelname is op beide locaties afzonderlijk 14 paren voor de hoofdklasse en 14 paren voor de 1e klasse. Indien in in "District noord" niet voldoende paren zich aanmelden kunnen de wel aangemelde paren deelnemen in Heythuysen (district-zuid)

Aanmelding Hoofdklasse en 1e klasse
Inschrijving voor vrijdag 20 februari 2015 bij Bauke Schoustra (DKL) per e-mail. Onder vermelding van:
  • Voornaam, achternaam
  • Bondsnummer van beide spelers
  • Klasse waar men recht op heeft
  • Telefoonnummer en/of e-mail adres
  • Speellocatie
Als u een e-mailadres opgeeft, ontvangt u de uitslag dezelfde avond of de volgende dag.

Inschrijfgeld
De deelname is gratis voor spelers die lid zijn van een bij district aangesloten vereniging. Voor andere NBB-leden is het inschrijfgeld EUR 25,- per persoon.

Gerechtigde spelers
De namen van de spelers met hoofdklasse rechten vindt u op de bijlage en op de website van het district: LINK. Het is mogelijk dat er spelers zijn vermeld die recht hebben op een 2e divisie plaats. In afwijking van art. 37.5 competitie reglement van de NBB geldt dat gerechtigde spelers hun rechten behouden als zij in het seizoen 2013-2015 niet meespelen mits zij in het seizoen 2012-2013 wel hebben gespeeld. Verenigingen wordt aangeraden hun geplaatste spelers tijdig op de hoogte te brengen.

Promotie en degradatie regeling
De promotie en degradatie regeling gebeurt volgens de geldende NBB reglementen. Voor degradatie betekent dit dat er per klasse 25% van het aantal deelnemende paren degradeert waarbij er een afronding naar boven plaats vindt. Voor promotie naar de hoofdklasse betekent dit dat er evenveel paren promoveren als er uit de hoofdklasse degraderen. Het paar dat kampioen wordt in de hoofdklasse, promoveert naar de 2e divisie van de NBB. Afhankelijk van de NBB-schaal komen een of meer paren in aanmerking voor promotiewedstrijden naar de NBB 2e divisie.

Speeldata en locaties
De speeldata zijn woensdag 25 februari en 4, 11 , 25 maart en 1 april 2015 om 19.30 uur. Pet zitting worden 6 rondes van 4 spellen gespeeld.
De speellocaties zijn:
  • Cultureel Podium De Bombardon , St. Antoniusstraat 2, 6093GA Heythuysen
  • Hotel De Baronie, Spoorstraat 74, 5831CM, Boxmeer
Met vriendelijk groet,
Bauke Schoustra (DKL)
Ptr. Verhaagstraat 1
5941BH Velden
077-4722175 of 06-53356118
E-mail:
bauke.schoustra@hccnet.nl