Viertallen indeling seizoen 2014-15

Informatie m.b.t. de VT-en competitie 2014-2015
Districtsviertallencompetitie Indeling seizoen 2014-2015

Aan: Contactpersonen en secretariaten aangesloten verenigingen.

U ontvangt hierbij de indeling voor de districtsviertallencompetitie seizoen 2014-2015
Vanaf dit seizoen wordt ook in de hoofdklasse in 2 regio gebonden poules van 6 teams gespeeld.

De indeling voor de 1e klasse is nog voorlopig.
Horst heeft te kennen gegeven 1 plaats in de 1e klasse niet in te vullen.
Horn had een verzoek ingediend om een extra plaats in de 1e klasse te krijgen omdat zij versterking hebben gekregen van een sterk viertal. De Teco heeft besloten dit verzoek te honoreren en de vrijkomende plaats in de 1e klasse aan Horn te geven. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk tot uiterlijk donderdag 10 juli 2014.

2e en 3e klasse
De Teco heeft een voorstel van De Bok overgenomen om voor de 2e klasse Noord een poule in Boxmeer bij De Bok te laten spelen. Hieraan neemt in ieder geval ook Cuijk deel. De Bok levert de benodigde plaatsen om een poule van 6 teams te krijgen. Mogelijk hebben Sans Rancune of Nicotinee ook belangstelling. Dit houdt wel in dat er voor Horst, Bergen en Venray (nu 5 teams) een oplossing gezocht moet worden om ook daar een poule van 6 teams te hebben. Mogelijke oplossingen zijn een extra team van Klaver Elf of een extra team van Horst te plaatsen. Voor de 2e klasse Zuid heb ik alle opgegeven teams in de 2e klasse opgenomen. Het is de bedoeling dat er 2 poules van 6 teams voor de 2e klasse en 1 poule van 6 teams voor de 3e klasse komen. Gaarne hoor ik (opnieuw) van de clubs uit Zuid welke teams zij in de 3e klasse willen laten spelen.

De samenstelling van de teams moet bij voorkeur plaatsvinden via de NBB-inschrijfmodule.

In week 38 (15-19 september 2014) start de Districtsviertallen competitie van het seizoen 2014-2015 voor alle klassen. De 5 speelrondes zijn in week 38, 39, 40, 41 en 43.

U kunt bij de definitieve opgave uw wensen kenbaar maken voor uit- en thuiswedstrijden waarmee bij het opstellen van het wedstrijdprogramma zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden.

Tijdspad met uiterste data: 2014
1 augustus: NBB inschrijfmodule beschikbaar.
29 augustus: Definitieve opgave door de viertallencoördinatoren van de deelnemende teams met de bijbehorende namen, NBB-nummers, NBB-rating en teamcaptains. U dient dan tevens de speelavond en locatie voor de thuiswedstrijden op te geven.
29 augustus: Indeling voor de 2e Noord en zuid en de 3e klasse Zuid.
6 september: Toezenden van wedstrijdprogramma en promotie/degradatie regelingen naar de teamcaptains en de viertallencoördinatoren.
15 september: Start viertallencompetitie seizoen 2014-2015

Het is van groot belang om u te houden aan bovenstaand tijdschema, zodat ik iedereen tijdig voor de start van de competitie kan berichten. De wedstrijdkalender met de speelweken en verdere informatie is te vinden op de website van het district
LINK. Het NBB competitie/wedstrijdreglement is van toepassing, LINK.

DKL
Bauke Schoustra
Ptr. Verhaagstraat 1
5941 BH Velden
077-4722175
bauke.schoustra@hccnet.nl

Additionele informatie

U kunt via
deze link de informatie vinden met betrekking tot de viertallen-competitie voor het nieuwe seizoen. Of via het menu: “Competities - Viertallen-competitie - VT seizoen 2014-2015”.

De team indeling in de diverse poules voor het viertallen-seizoen 2014-15 vind u hier
LINK.

Ook maken wij u er op attent dat u, uw viertallen kunt inschrijven via de inschrijvingsmodule van de NBB. Zie voor uitleg de volgende
pagina