Kei voor Bauke Schoustra

voor jaren van verdienste ontvangen…..
KEI voor Bauke Schoustra

Bauke Schoustra is ongeveer 12 jaar (van 1985 tot 1997) voorzitter van de TC bij bridgeclub Klaver Elf geweest. Daarnaast was hij wedstrijdleider bij de clubcompetities en hoofdarbiter op de clubavonden. Voor deze competities heeft hij in die periode duidelijke reglementen opgesteld.
Na deze periode en tot op de dag van vandaag is hij nog steeds adviseur van het bestuur m.b.t. wedstrijd- en arbitragezaken.

Bij bridgeclub Grubbenvorst is Bauke een van de arbiters, die er mede zorg voor draagt dat de problemen aan tafel niet escaleren en worden opgelost. Bauke is adviseur van de TC op het gebied van arbitrage en springt geregeld bij als de wedstrijdleider in problemen is. Hij helpt bij het oplossen van problemen met het rekenprogramma en bij afwezigheid van de wedstrijdleider neemt hij de zaken over/waar. Bauke is op de achtergrond en bij nood altijd bereid te ondersteunen, geeft advies en helpt zaken goed te laten verlopen.

Bauke is van 2007 tot (april) 2016 DKL van het district Noord en Midden Limburg geweest en heeft in die periode met veel deskundigheid en enthousiasme de districtscompetities georganiseerd en geleid (viertallen, open paren en KO-Beker). Daarnaast was hij organisator en wedstrijdleider van onze jaarlijkse districtsdag (ruim 90 paren). Hij adviseerde vele cubs binnen het district op het gebied van wedstrijdorganisatie en arbitrage.

Bauke is een amaible man met kennis van zaken. Door zijn menselijke en flexibele opstelling vond hij altijd een oplossing naar tevredenheid zowel voor clubs als voor het district. Hij is een uitstekend wedstrijdleider en arbiter. Een arbiter die aan tafel de zaken op de juiste manier en met humor oplost.

Het district Noord en Midden Limburg is Bauke, een altijd vriendelijke en positieve DKL, veel dank verschuldigd.

Voor zijn grote verdiensten voor de bridgeclubs Klaver Elf, Grubbenvorst en het district Noord en Midden Limburg is Bauke Schoustra onderscheiden met een KEI.

Voorzitter Gerard v.d. Ven reikt de KEI uit aan Bauke Achoustra
Bauke Schoustra dd 29-10-2016

Gerard van de Ven
voorzitter district Noord en Midden Limburg