Uitnodiging TeCo vergadering 9 april

Jaarlijkse TeCo vergadering district…
Beste Bridge Vrienden,

Hierbij nodigen wij een (max. twee) vertegenwoordig(st)ers van het technischkader van uw vereniging uit om de technische zaken in het district te evalueren en de zaken voor het komende jaar te bespreken. In deze vergadering worden meningen uitgewisseld en achtergrondinformatie gegeven om tijdens de districtsvergadering sneller besluiten te kunnen nemen m.b.t. technische zaken. Alle voorstellen voortkomend uit deze TeCo vergadering zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de clubs in de aanstaande ALV d.d. 23-04-2016.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 9 april aanstaande. De aanvang is 10.00 uur in Kerkeb
ske, Aan de Koeberg 3, Helden.

Uw aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld, ook als uw vereniging niet deel heeft genomen aan de districts activiteiten. Mocht uw vereniging niet in staat zijn een vertegenwoordig(st)er af te vaardigen, willen we U vragen om zich a.u.b. voor 2 april 2016 af te melden. Dit kan per e-mail naar
bridge-nmlimburg@bridge-nmlimburg.nl.

De agenda luidt:
 1. Opening door de voorzitter R. Jetten, voorzitter TeCo
 2. Toevoegingen aan de agenda vanuit de vergadering
 3. Mededelingen van de voorzitter en de DKL
 4. Doornemen verslag vorige vergadering (bijgevoegd)
 5. Afloop (of Evaluatie?) viertallencompetitie
 6. Afloop (of Evaluatie?) parencompetitie
 7. Afloop (of Evaluatie?) Knock-out beker
 8. Organisatie (of Evaluatie?) districtsdag
 9. Regeling (of Voorstel?) Open-paren / Viertallen seizoen 2016-2017
 10. Bespreking wedstrijdkalender (bijgevoegd)
 11. Beleidsplan; input competities
 12. Opvolging DKL en organisatie DKL activiteiten
 13. Website district
 14. Rondvraag
 15. Sluiting.

  Het is de bedoeling dat de vergadering rond 12.00 be
  indigd is.

Met vriendelijke groet,
R. Jetten, voorztitter TeCo.
Bauke Schoustra, DKL.