Afscheid Bauke Schoustra als DKL

Na bijna 10 jaar met grote inzet voor het district…
Beste bridge vrienden,

Afgelopen zaterdag op de voorjaars ALV is Dhr. Bauke Schoustra teruggetreden uit zijn langdurig DKL schap voor het district. Sinds 2007 heeft Dhr. Schoustra het DKL schap voor zijn rekening genomen.

Samen met Dhr. Gerits hebben zij alle district competities gebracht tot het huidige niveau. Dhr. Schoustra (Bauke) is hierin de drijvende kracht geweest en heeft veel werk verzet om het een en ander zover te krijgen.

Dhr. Schoustra heeft aangegeven het iets rustiger aan te willen doen, maar niet geheel te willen terugtreden. Hij zal de nieuwe DKL, Dhr. Loek Veldman, blijven assisteren door middel van kennis en ervaring aan hem over te dragen.

Het district bedankt Dhr. Schoustra voor zijn grote bijdrage en verdiensten de afgelopen jaren en wenst zijn opvolger Dhr. Loek Veldman een goede start.

Namens het districtsbestuur
Rob Jetten

Bauke in actie bij een van de vele districtsdagen onder zijn leiding
IMG_4191