Uitnodiging open-parencompetitie 2013

Informatie m.b.t. de open-parencompetitie 2013
Dames/heren

Hierbij wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de open-parencompetitie van het seizoen 2011 2013 van het district Noord en Midden Limburg.

2e en 3e klasse competitie:
De 2e en 3e klasse competitie wordt gespeeld binnen de clubs zelf. Deze competitie mag ook eerder in het seizoen plaats vinden maar moet beëindigd zijn voor 1 april 2013.

Het districtsbestuur (DB) nodigt bij dezen de bij de NBB aangesloten verenigingen van het district uit om een tweede en eventueel derde klasse competitie van minstens 120 spellen via een A-groep en eventueel B-groep te realiseren. Paren uit de A-groep die degraderen naar de B-groep degraderen naar de derde klasse, paren die promoveren van de B-groep naar de A-groep promoveren naar de tweede klasse. Aan deze competitie kunnen ook spelers deelnemen buiten mededinging die rechten hebben op een eerste klasse plaats of hoger. Toekenning van de meesterpunten gaat via het district.

Promotiewedstrijd voor 1e klasse plaatsen:
Voorgaande jaren was er steeds (te) weinig belangstelling voor de promotiewedstrijd. Het DB heeft daarom besloten dat er ook dit jaar geen promotiewedstrijd wordt gespeeld. Alle paren die zich aanmelden en geen recht hebben op een plaats in de Hoofdklasse worden automatisch geplaatst in de 1e klasse. Het aantal paren in de 1e klasse is gelimiteerd tot 36 paren, waarbij de paren die recht hebben op een 1e klasse plaats uiteraard voorrang krijgen. Het minimum aantal paren voor de 1e klasse in Heythuysen is 14 paren. In de regio Noord wordt een aparte 1e klasse competitie gehouden.

Aanmelding Hoofdklasse en 1e klasse:
Inschrijving voor vrijdag 22 februari 2013 bij Bauke Schoustra (DKL)
per e-mail.
Onder vermelding van:
  • voornaam, achternaam
  • bondsnummer van beide spelers
  • klasse waar men recht op heeft
  • telefoonnummer en/of e-mail adres
  • Aanmelden kan ook via de NBB inschrijfmodule (u gaat naar Mijn NBB waar u inlogt, via "persoon" krijgt u een link in het menu "inschrijven" deze kunt u gebruiken om u in te schrijveN)
Indien u een e-mailadres opgeeft, ontvangt u de uitslag dezelfde avond of de volgende dag.

Inschrijfgeld:
De deelname is gratis voor spelers die lid zijn van een bij district aangesloten vereniging. Voor andere NBB-leden is het inschrijfgeld €25,- per persoon.

Gerechtigde spelers:
De namen van de spelers met hoofdklasse rechten vindt u op de op de site van het district:
Link naar rechten spelers.
Het is mogelijk dat er spelers zijn vermeld die recht hebben op een 2e divisie plaats. In afwijking van art. 37.5 competitie reglement van de NBB geldt dat gerechtigde spelers hun rechten behouden als zij in het seizoen 2012-2013 niet meespelen mits zij in het seizoen 2011-2012 wel hebben gespeeld.
Verenigingen wordt aangeraden hun geplaatste spelers tijdig op de hoogte te stellen.

Aantal deelnemers per klasse:
De streef aantallen zijn:
  • Hoofdklasse: 16-22 paren
  • 1e klasse: maximaal 36 paren
Promotie en degradatie regeling:
De promotie en degradatie regeling gebeurt volgens de geldende NBB reglementen. Voor degradatie betekent dit dat er per klasse 25% van het aantal deelnemende paren degradeert waarbij er een afronding naar boven plaats vindt. Voor promotie naar de hoofdklasse betekent dit dat er evenveel paren promoveren als er uit de hoofdklasse degraderen. Het paar dat kampioen wordt in de hoofdklasse, promoveert naar de 2e divisie van de NBB. Afhankelijk van de NBB-schaal komen een of meer paren in aanmerking voor promotiewedstrijden naar de NBB 2e divisie.

Locatie en speeldata:
  • Er wordt gespeeld in Klein Paries, Kloosterstraat 19 te Heythuysen - Link naar kaart
  • De speeldata zijn woensdag 27 februari, 6, 13, 20 en 27 maart 2013 om 19.30 uur
  • Per zitting worden 6 rondes van 4 spellen gespeeld.

Met vriendelijk groet,

Bauke Schoustra (DKL)
Ptr. Verhaagstraat 1
5941BH Velden
077-4722175 of 06-53356118
E-mail:
bauke.schoustra@hccnet.nl