Succesvolle inschrijving nascholingscursus

2e nascholingscursus voor kader al vol kort na opening...
Naar aanleiding van de nascholingscursus (voor technisch kader) van afgelopen seizoen heeft het bestuur in overleg met de organisatoren er van, DKL Bauke Schoustra en Nationaal WL Sjoerd van der Schuit, ook dit jaar besloten weer een nascholingscursus te organiseren. Ook dit jaar wordt deze cursus weer geleid door Sjoerd van der Schuit met ondersteuning van DKL Bauke Schoustra. Er staan voor dit jaar 3 cursussen gepland, die alle 3 al vol zitten, in Helden, Venray en Grubbenvorst. De cursus dekt ook dit jaar weer onderwerpen zoals "ergernissen aan de bridgetafel" en "alledaagse zaken die spelen bij een vereniging" . U kunt dan denken aan zaken als "spelen met de kaarten of bidingbox", "teveel kaarten in de hand" en "paren zitten in de verkeerde windrichting". Een aantal van deze zaken komen dit jaar in de cursus aan de orde maar ook b.v. "artikel 75" (foutief bod of uitleg is verkeerd") zal aan de orde komen. Als laatste zal ook weer uitgebreid stil gestaan worden bij "life" arbitrages om u als technisch kader meer inzicht te geven in hoe arbitrages aan te pakken zonder dat de spelers het als een "straf" zien. Want zoals u allen weet is een arbitrage niets anders dan het helpen en ondersteunen van de spelres in de gevallen dat er iets mis is gegaan aan de bridgetafel.

Zoals al aangegeven zijn de eerste 3 cursussen al helemaal vol geboekt, 20 personen per cursus, mede hierdoor denkt het bestuur na over een mogelijke aanvulling van een 4e of 5e cursus. Heeft u belangstelling, als technisch kader, dan kunt u dit aangeven door een
e-mail te sturen naar het district.