Uitnodiging TeCo vergadering 2014

Uitnoding aan de besturen en TeCo's verenigingen
Aan de contactpersonen, de secretarissen, Districtsbestuur ter kennisname

Dames en Heren,

Hierbij nodigen wij een (of twee) vertegenwoordig(st)er van uw vereniging uit om de technische zaken in het district te evalueren en de zaken voor het komende jaar te bespreken. In deze vergadering worden meningen uitgewisseld en achtergrondinformatie gegeven om tijdens de districtsvergadering sneller besluiten te kunnen nemen m.b.t. technische zaken.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 29 maart aanstaande. De aanvang is 10.00 uur in
Kerkeböske, Aan de Koeberg 3, Helden.

Het wordt op prijs gesteld, dat u zich voor 26maart afmeldt als uw vereniging niet in staat is een vertegenwoordig(st)er af te vaardigen, dit kan per e-mail, telefoon of brief.

De agenda:

 1. Toevoegingen aan de agenda
  3. Mededelingen van de voorzitter en de DKL
  4. Doornemen verslag vorige vergadering (bijgevoegd)
  5. Afloop viertallencompetitie
  6. Afloop parencompetitie
  7. Afloop Knock-out beker
  8. Organisatie districtsdag
  9. Regeling Open-paren / Viertallen seizoen 2014-2015
  10. Bespreking wedstrijdkalender (bijgevoegd)
 2. Website district
  14. Rondvraag
  15. Sluiting.

Het is de bedoeling dat de vergadering rond 12.00 beëindigd is.

Met vriendelijke groet,

P.Gerits, voorztitter TeCo.
Bauke Schoustra, DKL.