Kaderdag 2015

Kaderdag 2015 uitnodiging…
Betreft: Kaderdag 2015

Bridgevrienden,

Het bestuur van het district Noord en Midden Limburg organiseert op zaterdag 14 november 2015 de zesde kaderdag van ons district. Deze kaderdag wordt gehouden in:

Heldens Dorpscentrum Het Kerkeböske.
Aan de Koeberg 3 5988 NE Helden Tel.077-3073969
Aanvang 10.00 uur. Einde ca. 16.00 uur.

We hebben weer een interessant programma, dat inspeelt op de actualiteit in de huidige bridgewereld. Zoals flexibel bridge, gedrag aan de bridgetafel, tablet bridge en mogelijkheden van onze web-site. Deze onderwerpen moet zowel bestuurders, TC-leden als arbiters aanspreken. Zie voor het programma van deze dag hieronder.

Programma voor de kaderdag zaterdag 14 november2015.
  • 9.30 uur Ontvangst met koffie en cake
  • 10.00 uur Welkom door de voorzitter dhr. Gerard van de Ven
  • 10.15 – 11.15 uur dhr. Stehmann; Gedrag aan de bridgetafel.(plenair)
  • 11.30 - 12.15 uur; dhr. F Beerens en dhr. P. Gerits (parallel sessies)
  • Dhr. Beerens: Tablet bridge
  • Dhr. P. Gerits: District en NBB website(s) en beheer NBB website
  • 12.30 – 13.30 uur lunch
  • 13.45 – 14.45 uur Dhr. Kielmann: flexibel bridge en ranking (plenair)
  • 14.45 – 15.30 uur dhr. F Beerens en dhr. P. Gerits (parallel sessies)
  • 15.45 uur Sluiting met borrel
Deelnemen kunnen geïnteresseerde leden van de aangesloten clubs, waarbij we voorlopig denken aan maximaal 4 leden per club (naar eigen inzicht te bepalen). Deze dag is volledig gratis.

Opgeven kan door een
e-mail te sturen naar ondergetekende vòòr maandag 9 november a.s.. Of via het aanmeldformulier wat aan uw club contactpersoon is verstuurd per e-mail. Ook indien uw club niet deelneemt stellen wij het op prijs dat u een afmelding stuurt.

Namens het Districtsbestuur,
Arn van Cruchten
(secretaris)

Antwoordformulier voor de kaderdag

Bridgeclub………………………………………………………………, zal wel/niet* deelnemen

met de volgende personen aan de kaderdag van het district Noord- en Midden-Limburg op zaterdag 14 november a.s.

1………………………………………………….

2…………………………………………………..

3…………………………………………………..

4…………………………………………………….

Svp sturen naar het secretariaat van het district per e-mail vancruchten@home.nl
voor 9 november a.s

* doorhalen wat niet van toepassing is.