Bijscholing nieuwe spelregels

grote deelname aan bijscholing…..
Beste Bridge vrienden,

Zoals de meesten van u inmiddels al weten heeft de WBF, World Bridge Federation, dit jaar aanpassingen doorgevoerd in de spelregels van de bridge-sport. De spelregels worden door het WBF eens in de 10 jaar tegen het licht gehouden en daaruit kunnen dan wijzigingen voort komen. Zie ook dit artikel van de NBB:
LINK

Vanuit het district Noord en Midden-Limburg is er zaterdag 19 augustus een sessie georganiseerd om het technisch kader te informeren over deze wijzigingen. Deze sessie is door ca. 100 personen bezocht en daarmee een groot succes gebleken. Een paar impressie foto's van de bijscholing:

spelregels1

spelregels2

spelregels3
De informatie die tijdens de sessie is gedeeld kunt u HIER vinden. En uiteraard via de website van de NBB. (LINK)

Met vriendelijke groet,
Rob Jetten,
Voorzitter TeCo district.